Tips om zelf een oorkonde te maken

oorkonde in rolIedereen heeft in zijn leven dingen bereikt. Dit kan op verschillende vlakken gebeurd zijn. Zo kun je bijvoorbeeld een opleiding hebben afgerond en cursus hebben gevolgd of bijvoorbeeld een sportevenement hebben geworden. Dit zijn allemaal zaken op trots op te zijn en meestal staan deze gebeurtenissen in uw geheugen gegrift.

Niet alleen deze gedachten zijn een bewijs van hetgeen u gepresteerd heeft. Ook krijgt u voor dit soort prestaties meestal een bewijs op papier, in de vorm van een oorkonde. Een oorkonde maken en deze overhandigen aan de persoon die iets bereikt heeft is daarmee een symbolisch, maar ook vaak functioneel proces.

Wat is het nut van een oorkonde maken

U weet dat u een bepaalde prestatie heeft geleverd. Zo weet u en uw omgeving dat u daadwerkelijk een opleiding heeft afgerond of een cursus heeft gevolgd. Maar wanneer de aanbieders van deze opleiding geen oorkonde maken heeft u hier geen bewijs van. Bijvoorbeeld als u gaat solliciteren is het noodzakelijk dat onderwijsinstellingen een oorkonde maken.

Op deze manier kunt u aantonen dat u een bepaald niveau hebt bereikt en zult u gemakkelijker worden aangenomen. Bij het oorkonde maken zijn er er wel een aantal eisen waar de daadwerkelijke oorkonde aan moet voldoen.
Oorkonde maken

Eisen bij een oorkonde maken

Bij het oorkonde maken zijn er verschillende criteria waaraan de oorkonde in ieder geval moet voldoen. Zo zal bij het oorkonde maken in ieder geval vermeld moeten worden waarvoor de oorkonde is behaald. Dit kan de specifieke studie zijn of bijvoorbeeld de cursus die iemand heeft gevolgd. Daarnaast moet vermeld worden wanneer de cursus is bepaald, bij welke instelling hij is behaald en voor welke periode de oorkonde geldig is.

Bij het oorkonde maken zal ook de naam van de persoon op wie dit betrekking heeft moeten worden vermeld.

Het is namelijk de bedoeling dat de oorkonde persoonsgebonden is. Alleen op deze manier is hij geldig. Bij het oorkonde maken is het vervolgens erg belangrijk dat zichtbaar is op welke plaatsen hij geldig is. Professionele oorkondes van onderwijsinstelling kunnen bijvoorbeeld internationaal erkend zijn. De oorkondehouder kan hierdoor meer met de oorkonde bereiken. Deze oorkondes worden daarom meestal ook in verschillende talen afgegeven.

oorkonde makenZelf een oorkonde maken

Het kan ook zijn dat er zich situaties voordoen waarvoor u zelf een oorkonde wilt opstellen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het winnen van een spelletjesmiddag op een familiedag. Mijn cafébaas geeft er zelfs voor de dartscompetitie! Deze oorkonde heeft geen officiële waarde maar wordt voornamelijk overhandigd als aandenken. Ook maken kinderen op school soms oorkondes waarin ze aangeven dat ze de beste vader of moeder van de wereld hebben.

Dit zijn oorkondes met een emotionele waardes.

Hierbij staat dan ook niet vast aan welke eisen de oorkonde moet voldoen maar kunnen de makers hierin alle informatie kwijt die ze zelf van belang vinden. Om de oorkonde te maken kan er gebruik gemaakt worden van speciale programma’s op internet, maar vanwege het persoonlijke karakter is het vaak leuker om de eigen creativiteit hier op los te laten en een persoonlijk exemplaar te maken.